• Luchtgekoelde VW Club Nederland

    Onze club werd op 11 April 1973 opgericht, we bestaan dus al meer dan 40 jaar!!
    De LVWCN is een landelijke vereniging, onderverdeeld in 6 regio's & we hebben ongeveer 1050 leden en 2000 club-auto's. Ons doel: Het behoud van de luchtgekoelde volkswagen, zo origineel als mogelijk. Meer info.

    Welcome to the site of the Luchtgekoelde VW Club Nederland (Vintage/Aircooled VW Club Holland). More info

 

17 maart : Snertrit

Ook dit jaar gaan we het uithoudingsvermogen van uw VW en zijn chauffeur op de proef stellen. We gaan een leuke rit rijden in het land van Maas en Waal. Een dun bevolkt gebied waar water en dijken een grote rol spelen.
meer informatie
 

Ruimte voor nieuw, jong elan in het LVWCN-bestuur!

Ruimte voor nieuw, jong elan in het LVWCN-bestuur!
Bestuur LVWCN

Nee, ze hebben zich de afgelopen weken nog niet bij Cor en Gerrie Rutte, de beide voorzitters, aangemeld. Maar ze zijn er ongetwijfeld! Met een paar uur in de week geeft u onze club een inspirerende inhoudelijke boost! Onze club verdient dat! Wij als bestuur roepen daarom juist de jongeren en iets oudere jongeren op om te reageren. Dit vooral om frisse ideeën en handelswijze in te brengen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben zowel onze secretaris (Sjoerd Bloemkolk) als onze PR man (Lex van Garderen) te kennen gegeven hun termijn niet te zullen verlengen. Dat vinden we spijtig. Hun kennis en enthousiasme zullen wij als bestuur zeker gaan missen.

Tegen die achtergrond doen we daarom als bestuur een oproep richting leden die voor deze bestuursfuncties belangstelling hebben en zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Geïnteresseerden kunnen zich voor meer inhoudelijke informatie met mij als voorzitter contact opnemen. Beide functies dragen in zeer belangrijke mate bij aan de beeldvorming naar buiten toe van de LVWCN als grote landelijke luchtgekoelde oldtimer club.

- De functie van secretaris geeft vorm aan de communicatie tussen de vele groepen in onze club. Daarnaast vervult hij/zij een belangrijke ondersteunende rol voor ons als voorzitters. Verder is het notuleren en uitwerken van vergaderingen en verslagen een taak. Meer informatie

- De functie van Pr man/vrouw is het promoten van de club op evenementen en het verzorgen en beheren van materialen op evenementen waar de club aanwezig is. Ook een zeer belangrijke taak is het beheren van advertenties in de Luchtboxer. Werving en continuering van advertenties, alsmede financiële controle op betalingen zijn een belangrijke pijler voor ons clubblad.
De uiteindelijke beslissing over de invulling van de vacatures zal in de komende ALV op 15 april 2018 middels stemming plaatsvinden. Wij als bestuur verwelkomen uw aanmelding als kandidaat graag!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ook twee andere vacatures onder uw aandacht te brengen:

- Regioleider voor West-Nederland
Al jaren heeft Mart Bijwaard deze taak op zich genomen en bekende activiteiten als ritten en voorjaarsweekenden samen met anderen georganiseerd. Mart heeft aangegeven dat hij de taak graag aan een ander wenst over te dragen.

- Assistent Magazijn coördinator
Erelid Wim Brooymans is al vele jaren het gezicht in onze club als Magazijnbeheerder. Hij is nog steeds heel actief en vol luchtgekoelde passie. Voor hem geldt eigenlijk ook dat leeftijd een rol gaat spelen en dat hij graag iemand naast zich wil hebben om aan overdracht van kennis en beheer te gaan doen. Het aansturen van het Magazijnteam, het bewaken van de financiën van de aan- en verkopen, en de aanwezigheid bij de openstellingen zijn bij deze functie de belangrijkste taken.

Voor alle functies kunt u met ons als voorzitters contact opnemen via e-mail: voorzitter@lvwcn.nl
Met vriendelijke groet, Cor en Gerrie Rutte
 

15 april : Algemene Ledenvergadering

Op zondag 15 april 2018 houdt de LVWCN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden bij Audi dealer Zenna, Florijnweg 35, 6883 JN Velp (bedrijventerrein De Beemd). Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de vergadering bij te wonen. Voor koffie en een broodje bent u welkom vanaf 11.00 uur. De vergadering is van 12.00 tot 13.30 uur.
meer informatie
 

26 / 29 april : Voorjaarsbijeenkomst

Locatie: Geraardsbergen, België
Je kunt nu inschrijven!
meer informatie
 

9 juni : Ommetje Duitsland

Rit door Nederland en Duitsland. Start bij Hotrod in Doesburg
meer informatie
 
Kijk voor oudere berichten in ons nieuwsberichten archief
 
Ireland adventure 2015 / LVWCN Ierland rondreis

Nieuwste items op het prikbord:

Te koop: gPLpHcTfshtkzd
Gevraagd: OKDayhHIaPOrZzfssV
Te koop: auto te koop
Gevraagd: Kever 1200 model /1600 motor
Te koop: Te koop VW Kever 1303
Alle advertenties bekijken


LVWCN op Facebook


 

Sponsors van de LVWCN:

H.B. van Kranen
Kieft & Klok
Oldtimer Parts
 

De Luchtgekoelde VW Club Nederland. Ons doel: Het behoud van de luchtgekoelde volkswagen, zo origineel mogelijk.